FOR VIKARER I OPPDRAG

Vi har samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er i et vikariat eller i et engasjement gjennom Medievikar. Her finner du link til personalhåndbok og timeregistrering, rutiner for fravær og lønnskalender.

LØNNSKALENDER 2017

Lønn utbetales en gang pr måned.

 • 10. januar

 • 10. februar

 • 10. mars

 • 10. april

 • 10. mai

 • 10. juni (feriepenger)

 • 10. juli

 • 10. august

 • 8. september

 • 10. oktober

 • 10. november

 • 8. desember (halv skatt)

PERSONALHÅNDBOKEN

Din arbeidsavtale med Medievikar AS trer i kraft ved ditt første oppdrag hos oss. Avtalen inneholder generelle bestemmelser om arbeidsforholdet. Medievikar AS sine gjeldende rutiner og regler finner du i Personalhåndboken her (krever innlogging):

PERSONALHÅNDBOKEN

RUTINER FOR FRAVÆR

Husk å sjekke timelisten og endre den dersom det er avvik fra det som er utfylt.

 • Fravær skal meldes inn til både Medievikar og til innleiebedrift. Meld fra første fraværsdag og for hver ny fraværsdag. Meld fra enten på mail, sms eller telefon. Fravær skal i tillegg alltid føres i timelisten.

Rutiner for fravær finner du her (krever innlogging):

RUTINER FOR FRAVÆR

TIMEREGISTRERING

Den 15. i hver måned eller månedslutt skal timelisten leveres inn til Medievikar AS.
Timelistene og brukerveiledning til timeregistreringen finner du her (krever innlogging):

TIMEREGISTRERING