Vi blir flere!

Vi blir flere! Renathe Lund har nylig tiltrådt stilling som rekrutterer hos Medievikar. Dette gir oss både større kapasitet og bredere kompetanse, og styrker oss dermed i håndteringen av en stadig økende oppdragsmengde. Renathe har utdanning innen medie- og kommunikasjonsfag fra Høgskolen på Gjøvik og Bond University i Australia. Hun har arbeidserfaring bl.a. [...]