BEMANNINGSLØSNINGER

Medievikar skaffer deg kvalifisert arbeidskraft på kort varsel. Vi har et stort nettverk av vikarer og frilansere som har erfaring innen reklame, kommunikasjon og media. Våre rekrutterere håndplukker kandidater som er spesialister på jobben som skal gjøres. Alle våre kandidater kvalitetssikres gjennom blant annet dybdeintervju og referansesjekk. Det sikrer at du får en ressurs med rett kompetanse, personlighet og motivasjon. Avtale om utleie tilpasses bedriftens behov enten du trenger ekstrahjelp i kortere eller lengre perioder.

VI ANBEFALER – DU VELGER

Ved innleie av personell tar vi oss av annonsering, utvalg og intervjuer – med fokus på ditt behov og krav. Vi presenterer de beste og mest egnede kandidatene for deg, og du velger den kandidaten som du syns fyller bedriftens behov best og som du ønsker å leie.

Vi skaffer vikarer og midlertidige ansatte til ulike formål, enten det er snakk om vikariat i ferier, ved sykefravær eller fødselspermisjoner. Vi hjelper også virksomheter som har behov for midlertidig arbeidskraft i forbindelse med for eksempel tidsbegrensede prosjekter, sesongtopper eller andre uforutsette arbeidstopper.

Mange av våre dyktige vikarer og frilansere blir ansatt
av innleiebedriften, og det tar vi som et kompliment!

FORDELEN MED Å LEIE EN VIKAR

Når du trenger en person på fulltid over en periode kan det være hensiktsmessig å leie inn en vikar. Vikaren er formelt ansatt i Medievikar og leies ut til bedriften. Medievikar har arbeidsgiveransvar og betaler arbeidsgiveravgift, lønn, forsikring, pensjon og feriepenger. Hvis vikaren blir syk har Medievikar ansvar for oppfølging mot NAV.

Bedriften har kun ansvar for å betale avtalt timepris for den tiden vikaren faktisk arbeider.

FORDELEN MED Å LEIE EN FRILANSER

En frilanser er en spesialist som tilbyr sin kompetanse til bedrifter til enkeltstående prosjekter, oppdrag med kortere varighet eller enkelttimer ved behov. Medievikar formidler kontakten mellom frilanser og bedrift. Frilanseren er ikke ansatt og stiller ofte selv med nødvendig utstyr som for eksempel pc eller mac og mobiltelefon. Noen frilansere jobber fra eget kontor.

ENKELT

Det er enkelt å leie en medarbeider fra Medievikar. Vi finner rett arbeidstaker til rett arbeid til rett tid. Det reduserer dermed administrasjon, kostnader knyttet til sykefravær og øker fleksibilitet i produksjonen hos våre kunder. Bedriften har tilgang til alle kontrakter og timelister i vår webportel, og har underveis i leieforholdet full oversikt over vikarens timeforbruk, kontraktens lengde osv.

TRYGT OG PROFESJONELT

Våre IT-systemer sørger for at alle personal- og kundeopplysninger er forskriftsmessig oppbevart. Videre er all nødvendig dokumentasjon rundt leieforholdet samlet i oppdragsavtalen som signeres av kunden og kandidaten når leieforholdet starter.

Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer, og er oppdatert på gjeldende lover og regler. Våre rekrutterere er sertifiserte i DNV GL (Det Norske Veritas), som sikrer en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat.

Medievikar kan dokumentere sin ryddighet og seriøsitet som bemanningsbyrå og som arbeidsgiver gjennom sertifisering som såkalt RA-bedrift (Revidert Arbeidsgiver). RA-bedrift er en sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter, og et krav for å kunne være medlem i NHO Service (Bemanningsbransjen).

TIPS EN VENN