Vikarer fra Medievikar

Vi skaffer vikarer til ulike formål, enten det er snakk om
vikariat ved sykefravær, fødselspermisjoner, sesongtopper eller
tidsbegrensede prosjekter.

Vikarer fra Medievikar

Vi skaffer vikarer til ulike formål,
enten det er snakk om
vikariat ved sykefravær, fødselspermisjoner, sesongtopper eller tidsbegrensede prosjekter.

Fordelen med å leie en vikar

Når du trenger en person på fulltid over en periode kan det være hensiktsmessig å leie inn en vikar. Vikaren blir formelt ansatt i Medievikar og leies ut til bedriften. Medievikar har arbeidsgiveransvar og betaler arbeidsgiveravgift, lønn, forsikring, pensjon og feriepenger. Hvis vikaren blir syk har Medievikar ansvar for oppfølging mot NAV.

Enkelt

Ved innleie av vikar tar vi oss av annonsering, utvalg og intervjuer – med fokus på ditt behov og krav. Vi presenterer de beste og mest egnede kandidatene for deg, og du velger den kandidaten som du syns fyller bedriftens behov best og som du ønsker å leie. Bedriften har tilgang til alle kontrakter og timelister i vår webportal, og har underveis i leieforholdet full oversikt over vikarens timeforbruk, kontraktens lengde og så videre.

Trygt og profesjonelt

Våre IT-systemer sørger for at alle personal- og kundeopplysninger er forskriftsmessig oppbevart. All nødvendig dokumentasjon rundt leieforholdet blir samlet i oppdragsavtalen som signeres av kunden og kandidaten når leieforholdet starter.

Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer, og er oppdatert på gjeldende lover og regler. Våre rekrutterere er sertifiserte i DNV GL (Det Norske Veritas), som sikrer en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat.

Medievikar kan dokumentere sin ryddighet og seriøsitet som bemanningsbyrå og som arbeidsgiver gjennom sertifisering som såkalt RA-bedrift (Revidert Arbeidsgiver). RA-bedrift er en sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter, og et krav for å kunne være medlem i NHO Service (Bemanningsbransjen).

Hva slags rolle ønsker dere besatt?

Kontakt en av våre rekrutterere i dag, så hjelper vi deg med å finne de rette kandidatene!

Marianne Thorvik
Rekrutteringssjef

+47 952 59 377
marianne@medievikar.no

Renathe Lund
Rekrutterer

+47 976 32 112
renathe@medievikar.no