SLIK LAGER DU EN OVERSIKTLIG CV

En grunnleggende regel er at en CV skal være logisk oppbygd, oversiktlig og gi et raskt bilde av deg og din erfaring. CVen er inngangsbilletten til et eventuelt intervju og det er derfor viktig at den er ryddig og strukturert slik at den blir lett lesbar. Med struktur og en klar oversikt blir du oppfattet som en ordentlig og profesjonell person.

OPPBYGGING AV CV

Del opp CV slik at utdannelse og erfaring kommer i separate avsnitt. Erfaring teller som regel mest, og da kan det være naturlig å sette erfaring før avsnittet om utdanning. Tilpass din CV til stillingen som du søker på.

Gi arbeidsgiver et godt førsteinntrykk av deg med en god CV

  • Person- og kontaktopplysninger: Oppgi navn, bostedsadresse, fødselsdato. Husk å oppgi ditt telefonnummer som du kan nås på på dagtid og epostadresse. Oppgi gjerne også sivilstatus og eventuelle barn. Ta gjerne med et bilde av deg.
  • Utdannelse og kurs: Oppgi skolens navn og sted, og hva slags studie du har eller planlegger å ta. Under utdanning er det lurt å få tydelig frem hvilken grad du har tatt med eventuell spesialisering. Gi deretter en kort beskrivelse av studiet, og fremhev gjerne det som er relevant for den spesifikke stillingen som du søker på. Del opp slik at utdannelse og kurs separate avsnitt. Oppgi start- og sluttidspunkt for hvert arbeidsforhold, måned og år, og om det var et heltids-eller deltidsstudie.
  • Arbeid: Få frem de mest essensielle arbeidsoppgavene. Dersom du søker på en stilling som markedskoordinator og du tidligere har hatt en jobb som grafisk designer, er det bra om du har med et par punkter hvor du beskriver hvilken erfaring du fikk her, og fokuser på ansvarsområder innenfor kommunikasjons/-marked. Kanskje du var ansvarlig for å koordinere dine egne kreative prosjekter, innhente trykkpriser og publisere i ulike medier? Om du tidligere har hatt en del stillinger som ikke er relevante nå, kan du gjerne samle disse i et eget avsnitt som du for eksempel kaller «diverse deltidsstillinger innen cafe og butikk». All arbeidserfaring, også praksisarbeid, frivillig arbeid og ekstrajobber bør kortfattet nevnes. Vektlegg de jobbene som er relevant for den stillingen du søker. Beskriv oversiktlig hvilke arbeidsoppgaver du har hatt, ansvarsområdene dine og resultatene som du har oppnådd. Oppgi start- og slutttidspunkt for hvert arbeidsforhold, måned og år, og om det var en heltids- eller deltidsstilling.
  • Prosjekter: Det kan være relevant å oppgi prosjekter som du har deltatt i eller ledet. Beskriv kort prosjektet og din rolle.
  • Språk: Oppgi hvilke språk du behersker. Gradér gjerne skriftlig og muntlig kunnskap: for eksempel morsmål, flytende, basisnivå.
  • IT-kunnskaper og teknisk kompetanse: Oppgi programvare som du har erfaring med og som du behersker, og på hvilket nivå: avansert, middels eller grunnleggende. Oppgi eventuelle sertifiseringer.
  • Ytterligere informasjon: Oppgi dine fritidsinteresser og eventuelle verv i feks lag eller foreninger. Det viser at du er en engasjert person. Sett gjerne inn link til eventuell portfolio og CV på nett eller blogg.
  • Referanser: Oppgi kun referanser hvis det spørres etter det i jobbannonsen, ellers bør du skrive «referanser oppgis på forespørsel”. 3 referanser er som regel tilstrekkelig.

Last opp eller registrer din CV her