Ofte stilte
spørsmål

Ofte stilte spørsmål

I dag henvender så å si alle typer bedrifter seg til Medievikar når de trenger ekstrahjelp eller en nyansatt. Mange av bedriftene er aktører innen medier og kommunikasjon som reklamebyråer, designbyråer og forlag. Vi hjelper også bedrifter som trenger flere dyktige fagpersoner til sitt interne byrå eller markedsavdeling. Blant kundene våre finner du mange av Norges ledende og mest attraktive bedrifter.

Uansett hvor du jobber som vikar, er det Medievikar som er din arbeidsgiver og som tar hånd om det praktiske. Vi utbetaler lønnen din, og sørger for feriepenger, sykepenger, pensjon og forsikring.

Det som er viktig å fokusere på i søknaden er arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene som etterspørres. Ut i fra dette skriver du en søknad hvor du beskriver hvordan du møter disse kravene med din kompetanse, jobberfaring og personlige egenskaper.

Vi får hele tiden inn mange nye arbeidssøkere, men rekker dessverre ikke alltid å følge opp alle personlig. Vi tar imidlertid raskt kontakt med de søkerne som er mest aktuelle og kvalifiserte til de oppdragene som kommer inn. Derfor anbefaler vi alle å være aktive arbeidssøkere og gjøre seg synlig for oss. Det kan du gjøre ved å søke på ledige stillinger som legges ut i vår jobbsøkerportal. Ta gjerne direkte kontakt med oss hvis det er lenge siden vi har vært i kontakt med deg, eller du ikke har hørt noe fra oss.

Lønnen vil variere fra oppdrag til oppdrag, og bestemmes av arbeidsoppgaver, krav til arbeidserfaring osv. I henhold til EUs Vikarbyrådirektiv skal en vikar lønnes som om denne var direkte ansatt i innleiebedriften. Lønnen følger markedet og kundens lønninger internt i selskapet.

Et bemanningsoppdrag innebærer at du er ansatt i Medievikar som vikar eller frilanser, og leies ut til Medievikars kunde. Det betyr at det er Medievikar som er din arbeidsgiver og som har personal- og lønnsansvar for deg. Et rekrutteringsoppdrag innebærer at du blir direkte ansatt hos kunden i en fast stilling, og at Medievikar kun er ansvarlig for rekrutteringsprosessen frem til ansettelse.

I dag henvender så å si alle typer bedrifter seg til Medievikar når de trenger ekstrahjelp eller en nyansatt. Mange av bedriftene er aktører innen medier og kommunikasjon som reklamebyråer, designbyråer og forlag. Vi hjelper også bedrifter som trenger flere dyktige fagpersoner til sitt interne byrå eller markedsavdeling. Blant kundene våre finner du mange av Norges ledende og mest attraktive bedrifter.

Uansett hvor du jobber som vikar, er det Medievikar som er din arbeidsgiver og som tar hånd om det praktiske. Vi utbetaler lønnen din, og sørger for feriepenger, sykepenger, pensjon og forsikring.

Det som er viktig å fokusere på i søknaden er arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene som etterspørres. Ut i fra dette skriver du en søknad hvor du beskriver hvordan du møter disse kravene med din kompetanse, jobberfaring og personlige egenskaper.

Medievikar får til en hver tid inn mange nye arbeidssøkere, men rekker dessverre ikke alltid å følge opp alle personlig. Medievikar tar kontakt med de søkerne som er mest aktuelle og kvalifiserte til de oppdragene som kommer inn. Medievikar anbefaler alle å være aktive arbeidssøkere og gjøre seg selv synlig for oss. Det kan du for eksempel gjøre ved å søke direkte på ledige stillinger som legges ut i vår jobbsøkerportal. Ta gjerne direkte kontakt med Medievikar hvis det er lenge siden vi har vært i kontakt.

Lønnen vil variere fra oppdrag til oppdrag, og bestemmes av arbeidsoppgaver, krav til arbeidserfaring osv. I henhold til EUs Vikarbyrådirektiv skal en vikar lønnes som om denne var direkte ansatt i innleiebedriften. Lønnen følger markedet og kundens lønninger internt i selskapet.

Et bemanningsoppdrag innebærer at du er ansatt i Medievikar som vikar eller frilanser, og leies ut til Medievikars kunde. Det betyr at det er Medievikar som er din arbeidsgiver og som har personal- og lønnsansvar for deg. Et rekrutteringsoppdrag innebærer at du blir direkte ansatt hos kunden i en fast stilling, og at Medievikar kun er ansvarlig for rekrutteringsprosessen frem til ansettelse.