Innlogging

For å føre timer i systemet, logger du inn med samme konto som den du allerede er registrert med hos Medievikar. Du kan logge inn fra våre hjemmesider (klikk «logg inn» øverst til høyre) eller du kan gå direkte til innlogging ved å bruke denne linken:

https://medievikar.recman.no/login.php

På siden du kommer til skriver du inn din e-post og passordet du valgte da du først registrerte deg hos oss. Om du ikke husker passordet ditt, kan du velge «glemt passord» for å tilbakestille det. Når du trykker «Logg inn» blir du logget inn på din profil.

Registrere timer – Grunnleggende

Etter du er logget inn, så har du diverse muligheter. Vi skal nå gå igjennom prosessen med å registrere arbeidede timer. For å finne skjermen for å registrere dine timer, trykk på «Registrer arbeid» inne på din profil.

Her vil du få opp en liste over dine aktive jobber. Det kan være én eller flere, ettersom du er ansatt på flere prosjekter eller ikke. Trykk på jobben du ønsker å føre arbeid på.

Du får nå opp en skjerm hvor du kan registrere timer. I de fleste tilfeller vil denne skjermen vise deg dager i uka vi nå er i, med mulighet for å registrere forskjellige tider på denne dagen.

  1. Her kan du velge hva slags timer du skal føre. Vanligvis skal du føre «Timer».
  2. Her har du mulighet til å markere en eller flere dager, for så å trykke «Registrer». Timene blir da ført, og din arbeidsgiver vil kunne godkjenne timene. Om det skulle stå tidspunkter i feltene, kan disse endres for å matche den tiden du faktisk jobbet. Dagen i dag vil alltid være blå.
  3. For å føre timer for en annen uke, kan du endre det her. Selv om du kan føre timer for kommende uker, er dette ikke anbefalt, og vil mest sannsynlig ikke bli akseptert av arbeidsgiver.

Fravær

Fravær føres helt likt som ordinær timelønn, men du kan i tillegg velge artikkel. Typiske fraværsartikler er egenmelding, sykemelding, ferie, osv. Fravær er noe du registrerer om du ikke har vært på jobben en dag. Fraværsbildet ser slik ut:

  1. Helt til venstre kan du markere hvilke dager du ønsker å føre for, du har mulighet til å markere flere samtidig for å gjøre flere registreringer samtidig.
  2. I disse feltene definerer du hvilken artikkel fraværet skal føres på. Dette vil variere ut ifra hva slags fravær du har hatt, om du har vært på ferie velger du den som heter Ferie, osv. Merk at det er din arbeidsgiver selv som definerer disse artiklene.
  3. Her kan du, som på timeføring, definere tidspunkt, pause og notat.
  4. Om du skal føre fravær tilbake eller fremover i tid, kan du navigere til en annen uke her.

Se og endre ført arbeid

Når du har ført timer, har du mulighet til å se og endre de førte timene dine. Disse kan du se når du er inne i «Registrer arbeid», helt nederst på din skjerm. Du vil da se et slikt bilde:

  1. Her kan du se en detaljert oversikt over timer du har ført, men som enda ikke er lønnet. Du kan se datoer, type føringer, klokkeslett og lønn per føring.
  2. Her får man en oppsummering av informasjonen over, samt en summering av alle føringene.

Lønnsgrunnlag

Når timene du har ført blir godkjent av din arbeidsgiver, og det opprettes et lønnsgrunnlag, vil du ikke lenger kunne se timene dine under «Ført – Ikke lønnet» som vi så under forrige punkt. De blir så flyttet til lønnsgrunnlag. Lønnsgrunnlagene vil være en historisk visning over hva du fikk i lønn på tidligere lønninger. Du kan se dine lønnsgrunnlag ved å trykke på denne knappen:

Du får da opp følgende skjerm:

Som man her kan se ser du tidligere utlønninger, med hel lønn og hvilken dato grunnlaget ble opprettet. Merk at dette ikke nødvendigvis stemmer med når du faktisk fikk utbetalt lønn. Du kan også trykke på «Vis» for å få mer detaljer om ditt lønnsgrunnlag.

Dersom du lurer på noe eller trenger hjelp med noe, kan du ta kontakt med vår administrasjonsansvarlig, Kjersti:

kjersti austdal medievikar
Kjersti Austdal
Administrasjonsansvarlig

+47 464 30 334
kjersti@medievikar.no