SØKER DU NY JOBB?

GJØR DET LETT Å ANSETTE DEG!

Når du søker jobb, bør du gjøre det så lett som mulig for den som skal ansette deg å huske deg, og skjønne hvem du er, og å finne frem til din søknad.

LES TEKSTEN I STILLINGSANNONSEN NØYE

Hva søkes det etter, og er du kvalifisert? Spør de etter 5 års erfaring og du er nyutdannet må du forsøke å finne en annen måte å overbevise arbeidsgiver om at du er kvalifisert. Kanskje du har deltatt i relevante prosjekter i studiesammenheng, eller at du kan vise til gode karakterer. Ta gjerne en telefon til arbeidsgiver hvis du er usikker på om du er aktuell kandidat før du bruker tid på å skrive søknaden.

UNNGÅ TÅKEPRAT I JOBBSØKNADEN

Det er lett å gå i tåkefella i en jobbsøknad eller et jobbintervju. Dersom du beskriver deg selv som for eksempel omgjengelig, fleksibel og resultatorientert, vil det virke mer troverdig hvis du kan underbygge dette. Beskriv eller forbered konkrete eksempler på resultater du har oppnådd eller situasjoner som viser dine personlige egenskaper. Forklar arbeidsgiver hvorfor du er en aktuell kandidat, og ikke minst – forklar hvorfor du er motivert for å søke på stillingen.

VELG RIKTIG FORM PÅ JOBBSØKNADEN

Står det i stillingsutlysningen at du skal sende søknad ved å fylle ut søknadsskjema, så gjør det, og ikke send søknad pr post eller e-post. Da risikerer du å falle utenfor systemet på en eller annen måte. Du vil skille deg ut, men ikke nødvendigvis på en positiv måte.

LAG EN RYDDIG JOBBSØKNAD

Hvis det står konkret i stillingsannonsen at du i søknaden skal legge ved CV og portfolio er det viktig at du gjør det. Oppdragsgivere får ofte svært mange søknader, og har ofte knapp tid å bruke på hver søknad. Dersom søknaden er ufullstendig kan du risikere at den legges nederst i bunken.

LAG EN RELEVANT JOBBSØKNAD

Det er viktig at du ikke har store hull i CVen. Ta med alle jobber, men ikke gå i detalj på andre enn de jobbene som er relevante for stillingen du søker på. Søker du på en stilling som grafisk designer er det mindre relevant at du var låseansvarlig på nærbutikken for 10 år siden. Ta gjerne med fritidsinteressene dine og eventuelle verv for å vise hvem du er.

VÆR EN SYNLIG OG AKTIV ARBEIDSSØKER

Det krever mye egeninnsats å få en ny jobb. Ikke forvent at bemanningsbyrået finner deg – spesielt hvis det er lenge siden siste kontakt eller lenge siden du registrerte deg i jobbsøkerportalen. Erfaring viser at det er de mest aktive som lykkes raskest med å få ny jobb. Sørg for at din CV er godt utfylt og oppdatert slik. Sørg for å gjøre deg selv synlig ved at du skiller deg positivt ut fra den store hopen ved å vise engasjement. Ta gjerne en ekstra telefon direkte til bemanningskonsulenten, send en mail hvor du minner denne på at du fortsatt er motivert for nye oppdrag.