fbpx

Bilderedaktør til undervisningsforlag

Oppdragsgiver er et av Norges største undervisningsforlag. Deres mål er å gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfunn.

Vi søker nå en erfaren bilderedaktør til prosjekter for grunnskolen, hos et av landets største undervisningsforlag. Bilderedaktøren vil sitte i avdeling for medieproduksjon, som består av 13 personer. I tillegg så samarbeider man tett med de ulike redaksjonene. Miljøet er preget av godt teamarbeid og stor grad av selvstendig jobbing. Arbeidssted vil være forlagets lokaler i Oslo sentrum
Forlaget ønsker å knytte til seg en person som kan jobbe midlertidig i en 100% stilling, med oppstart i mai 2019. Dette i forbindelse med et større prosjekt innen revidering av et eksisterende hovedverk. Varighet avtales nærmere, men prosjektet skal leveres høsten 2020, så det vil være muligheter for et langvarig vikariat. Det haster med å finne rette kandidat, så vi oppfordrer deg til å sende oss din CV så fort som mulig. Vi håper at du søker, selv om du er usikker på om du fyller kvalifikasjonskravene. La oss ta den vurderingen!

Arbeidsoppgaver

Som bilderedaktør vil din oppgave være å styre prosjekter i forbindelse med innkjøp av illustrasjoner til skolebøker og læremidler for grunnskoletrinnene. Grunnskoleproduktene er ofte rikt illustrerte, både i bokform og i de digitale flatene. Du må derfor kunne en del om illustrasjoner, men vil i denne rollen ikke selv være utøvende. I rollen skal du fungere som et bindeledd mellom illustratører og andre i redaksjonene. Som prosjektstyrer vil du sørge for nødvendig fremdrift i prosjektet, samt ha kontroll på leveranser og avtaler. Du vil også ha ansvar for budsjettkontroll, og må sørge for at prosjektet styres innenfor budsjettets rammer.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser for oss at du har

  • Bilderedaksjonell erfaring
  • Erfaring med å samarbeide med og lede illustratører
  • Erfaring med rettighetsklarering
  • Erfaring med kreativ prosess
  • Erfaring fra prosjektledelse
  • Kunnskap om universell utforming
  • Kunnskap om publisering både til bokformat og til digitale flater

Du bør kunne norsk og engelsk, og det er også en fordel om du har kunnskap om norsk skolekultur.

Arbeidstid / varighet

Stillingen er 100%, med arbeidstid 08-16. Oppdragsgiver ønsker rask oppstart. Varighet vil avtales nærmere, men det er muligheter for at vikariatet kan strekke seg frem mot høsten 2020.

LES MER OG SØK

Søknadsfrist

Snarest

Oppstart / Varighet

Oppstart og varighet vil avtales nærmere, men det er muligheter for et langvarig vikariat.

Vikariat / Fast stilling

Stillingen er et vikariat