FOR VIKARER I OPPDRAG

Vi har samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er i et vikariat eller i et engasjement gjennom Medievikar. Her finner du link til personalhåndbok og timeregistrering, rutiner for fravær og lønnskalender.

LØNNSKALENDER 2018

Lønn utbetales en gang pr måned. Skatteopplysninger vil bli hentet elektronisk av Medievikar. Du kan endre skattekortet ditt på Skatteetatens nettsider.

 • 10. januar

 • 9. februar

 • 9. mars

 • 10. april

 • 9. mai

 • 8. juni (feriepenger)

 • 10. juli

 • 10. august

 • 10. september

 • 10. oktober

 • 9. november

 • 10. desember (halv skatt)

PERSONALHÅNDBOKEN

Din arbeidsavtale med Medievikar AS trer i kraft ved ditt første oppdrag hos oss. Avtalen inneholder generelle bestemmelser om arbeidsforholdet. Medievikar AS sine gjeldende rutiner og regler finner du i Personalhåndboken her (krever innlogging):

PERSONALHÅNDBOKEN

RUTINER FOR FRAVÆR

Husk å sjekke timelisten og endre den dersom det er avvik fra det som er utfylt.

 • Fravær skal meldes inn til både Medievikar og til innleiebedrift. Meld fra første fraværsdag og for hver ny fraværsdag. Meld fra enten på mail, sms eller telefon. Fravær skal i tillegg alltid føres i timelisten.

Rutiner for fravær og egenmeldingsskjema finner du her (krever innlogging):

RUTINER FOR FRAVÆR
EGENMELDINGSSKJEMA

TIMEREGISTRERING

Den 15. i hver måned eller månedslutt skal timelisten leveres inn til Medievikar AS.
Timelistene og brukerveiledning til timeregistreringen finner du her (krever innlogging):

TIMEREGISTRERING