OM MEDIEVIKAR

Medievikar er spesialisert på formidling av kandidater til midlertidig og faste stillinger i medie-, kommunikasjons og reklamebransjen. Bedriften ble etablert i 2004. Vår forretningside er å forsyne kundene med skreddersydd kompetanse og kapasitet. Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft på kort varsel og har til enhver tid god tilgang på erfarne kandidater som har skreddersydd kompetanse  for arbeid innen reklame, kommunikasjon og media.

Medievikar har faglig spisskompetanse og et bredt kontaktnett innen våre nisjer. Det gir oss et unikt konkurransefortrinn – og fornøyde kunder.

Hvem eier oss
Medievikar er eid av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, som formidler lærlinger til medie- og kommunikasjonsbedrifter. Dette er en non-profit forening, og overskudd og verdier i Medievikar kommer yrkesopplæring innen mediefag til gode.

Faglig spisskompetanse kombinert med et bredt kontaktnett innen våre nisjer
har 
gitt gir oss et unikt konkurransefortrinn – og fornøyde kunder!

Ta kontakt
Dersom din bedrift trenger fagfolk og spesialister til oppgaver innen medier, kommunikasjon og reklame, så kontakt oss på tlf. 917 84 879 eller epost: post@medievikar.no

OM MEDIEVIKAR

Medievikar er spesialisert på formidling av kandidater til midlertidig og faste stillinger i medie-, kommunikasjons og reklamebransjen. Bedriften ble etablert i 2004. Vår forretningside er å forsyne kundene med skreddersydd kompetanse og kapasitet. Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft på kort varsel og har til enhver tid god tilgang på erfarne kandidater som har skreddersydd kompetanse  for arbeid innen reklame, kommunikasjon og media.

Medievikar har faglig spisskompetanse og et bredt kontaktnett innen våre nisjer. Det gir oss et unikt konkurransefortrinn – og fornøyde kunder.

Hvem eier oss
Medievikar er eid av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, som formidler lærlinger til medie- og kommunikasjonsbedrifter. Dette er en non-profit forening, og overskudd og verdier i Medievikar kommer yrkesopplæring innen mediefag til gode.

Faglig spisskompetanse kombinert med et bredt kontaktnett innen våre nisjer
har 
gitt gir oss et unikt konkurransefortrinn – og fornøyde kunder!

Ta kontakt
Dersom din bedrift trenger fagfolk og spesialister til oppgaver innen medier, kommunikasjon og reklame, så kontakt oss på tlf. 917 84 879 eller epost: post@medievikar.no