Bli bedre kjent
med Medievikar

Bli bedre kjent med Medievikar

Om Medievikar

Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft på kort varsel og har til enhver tid god tilgang på erfarne kandidater som har skreddersydd kompetanse for arbeid innen reklame, kommunikasjon og media. Vi har faglig spisskompetanse og et bredt kontaktnett innen våre nisjer. Det gir oss et unikt konkurransefortrinn – og fornøyde kunder.

Medievikar er eid av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, som formidler lærlinger til medie- og kommunikasjonsbedrifter. Dette er en non-profit forening, og overskudd og verdier i Medievikar kommer yrkesopplæring innen mediefag til gode.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss en epost eller ring oss direkte.
Vår besøksadresse er Møllergata 24, 0179 Oslo.

post@medievikar.no
+47 917 84 879

Om Medievikar

Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft på kort varsel og har til enhver tid god tilgang på erfarne kandidater som har skreddersydd kompetanse for arbeid innen reklame, kommunikasjon og media. Vi har faglig spisskompetanse og et bredt kontaktnett innen våre nisjer. Det gir oss et unikt konkurranse-fortrinn – og fornøyde kunder.

Medievikar er eid av Opplærings-senteret for visuell kommunikasjon, som formidler lærlinger til medie- og kommunikasjons-bedrifter. Dette er en non-profit forening, og overskudd og verdier i Medievikar kommer yrkes-opplæring innen mediefag til gode.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss en epost eller ring oss direkte. Vår besøksadresse er Møllergata 24, 0179 Oslo.

post@medievikar.no
+47 917 84 879

Ansatte i Medievikar

Marianne Thorvik Medievikar
Marianne Thorvik
Rekrutteringssjef

+47 952 59 377
marianne@medievikar.no

Renathe Lund
Rekrutterer

+47 976 32 112
renathe@medievikar.no

Willy Jordet
Daglig leder/rekrutterer

+47 930 45 593
willy@medievikar.no

Kjersti Austdal
Administrasjonsansvarlig

+47 464 30 334
kjersti@medievikar.no

Sertifiseringer og
medlemskap

Medievikar skal være en profesjonell arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av
personell. Det skal vi oppnå gjennom blant annet å følge anbefalte og pålagte standarder
og prosedyrer for rekruttering og personalbehandling. Vi har derfor gjennomført
sertifiseringer av både personale og bedrift for å dokumentere vår seriøsitet.

Vi holder oss oppdatert på utviklingen innen fag og bransjer
gjennom medlemskap i relevante foreninger og bransjefora.

Sertifiseringer og medlemskap

Medievikar skal være en profesjonell arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av personell. Det skal vi oppnå gjennom blant annet å følge anbefalte og pålagte standarder og prosedyrer for rekruttering og personalbehandling. Vi har derfor gjennomført sertifiseringer av både personale og bedrift for å dokumentere vår seriøsitet.

Vi holder oss oppdatert på utviklingen innen fag og bransjer gjennom medlemskap i relevante foreninger og bransjefora.