Marianne Thorvik

Marianne Thorvik

Daglig leder og rekrutterer i Medievikar

Marianne har bakgrunn som grafisk designer og er opprinnelig utdannet grafisk ingeniør fra Høgskolen i Gjøvik. Hun har også studert sosiologi ved NTNU i Trondheim. Marianne har lang erfaring fra grafisk bransje og medie- og reklamebransjen, hvor hun har jobbet som grafisk designer, prosjektleder og rådgiver. Hun er opptatt av menneskers samspill og hvordan man påvirkes av omgivelsene rundt seg på arbeidsplassen. Hun har med andre ord et solid grunnlag for å vurdere både kandidatenes kompetanse og bedriftenes behov innenfor disse områdene – noe de mange blomsterbukettene som kontoret mottar fra fornøyde kandidater og kunder viser med all tydelighet!

Siden hun kom inn i Medievikar i 2012 har hun vært en nøkkelperson i selskapet, med en sterk evne til å gjennomføre gode, effektive rekrutteringsprosesser som skaper suksesshistorier for både kunde, kandidat og for Medievikar. I august 2020 gikk hun over fra rollen som rekrutteringssjef til å bli daglig leder i Medievikar.

Marianne er sertifisert rekrutterer DNV.
marianne@medievikar.no
+47 952 59 377
Marianne Thorvik Medievikar
Marianne Thorvik Medievikar

Daglig leder og rekrutterer i Medievikar

Marianne har bakgrunn som grafisk designer og er opprinnelig utdannet grafisk ingeniør fra Høgskolen i Gjøvik. Hun har også studert sosiologi ved NTNU i Trondheim. Marianne har lang erfaring fra grafisk bransje og medie- og reklamebransjen, hvor hun har jobbet som grafisk designer, prosjektleder og produksjonsrådgiver. Hun er opptatt av menneskers samspill og hvordan man påvirkes av oppgivelsene rundt seg på arbeidsplassen. Hun har med andre ord et solid grunnlag for å vurdere både kandidatenes kompetanse og bedriftenes behov innenfor disse områdene – noe de mange blomsterbukettene som kontoret mottar fra fornøyde kandidater og kunder viser med all tydelighet!

Siden hun kom inn i Medievikar i 2012 har hun vært en nøkkelperson i selskapet, med en sterk evne til å gjennomføre gode, effektive rekrutteringsprosesser som skaper suksesshistorier for både kunde, kandidat og for Medievikar. I august 2020 gikk hun over fra rollen som rekrutteringssjef til å bli daglig leder i Medievikar.

Marianne er sertifisert DNV-GL rekrutterer.
marianne@medievikar.no
+47 952 59 377