Priser og priseksempler

Hva koster det å leie en medarbeider fra Medievikar?

Priser og
priseksempler

Hva koster det å leie en medarbeider fra Medievikar?

Pris avhenger av lønnsnivå i innleiebedriften

Lurer du på hva det koster å leie en medarbeider fra Medievikar? Det korte svaret er at dette varierer, avhengig av hvilket lønnsnivå som er i bedriften. Ta gjerne kontakt med oss for å få prismodellen nærmere forklart. Under kan du se noen priseksempler som kan gi deg en pekepinn på hva du må regne med å betale for å leie inn en ny medarbeider.

Noen priseksempler


Junior medarbeider:
Vanligvis mellom 350 – 450 kr/time

Senior medarbeider: Vanligvis mellom 450-650 kr/time

Medievikars ansvar

  • Arbeidsgiveransvar
  • Lønn, pensjon, forsikring, feriepenger
  • Sykepenger. Medievikar er ansvarlig for lønn under sykdom
  • Oppfølging mot NAV

Innleiebedriftens ansvar

  • PC og utstyr (det kan også avtales at kandidaten bruker eget utstyr)
  • Opplæring
  • Daglig oppfølging

No cure – no pay: Ingen overraskelser – du betaler ikke noe engangshonorar e.l.

Visste du forresten at hos oss så er både kandidatsøk, stillingsannonse, referansesjekk og intervjuer helt kostnadsfritt og uforpliktende? Skulle vi ikke finne den rette personen til stillingen, vil det altså ikke bli fakturert for oppdraget.

Det er Medievikars effektive forretningsmodell som gjør dette mulig. Ettersom vi jobber spesialisert innenfor noen få og definerte fagområder, har vi bygget opp et stort nettverk av kvalifiserte og kvalitetssikrede kandidater som vi vet er interesserte i nye jobbmuligheter.

Vi intervjuer dessuten fortløpende kandidater som vi synes har en spennende profil, uavhengig av om vi på intervjutidspunktet har et aktuelt oppdrag inne eller ikke. Det betyr at vi sjelden behøver å begynne helt «fra scratch» når et nytt oppdrag kommer inn, men raskt kan foreslå kandidater som vi tror vil være en god match for stillingen og arbeidsplassen.

Ved inngått avtale om innleie av medarbeider, tilkommer det ingen oppstartskostnader eller lignende.

Ta kontakt med oss:

Marianne Thorvik Medievikar
Marianne Thorvik
Daglig leder / rekrutterer

+47 952 59 377
marianne@medievikar.no

Her kan du se hvilke oppdrag vi jobber med akkurat nå:

Ledige stillinger