REKRUTTERING FRA «A til Å»

Medievikar hjelper bedrifter i reklame-, kommunikasjons- og mediebransjen med rekruttering til faste stillinger. Feilansettelser er dyrt og tidkrevende. Hos Medievikar får du en grundig og profesjonell rekrutteringsprosess. Du kan føle deg trygg på at du får den beste kandidaten til stillingen. Da sparer du også tid og penger.

KOMPETANSEBASERT REKRUTTERING

Vi er spesialister på å finne og velge ut rett person. For å lykkes tar vi utgangspunkt i din bedrift, og vi kartlegger bedriftskulturen og interne verdier, foretar en jobbanalyse og kombinerer dette med kandidatens kompetanse, personlighet og motivasjon. Målet er å finne den rette personen som kan bidra og bli en ressurs for din bedrift.

Ved rekruttering til faste stillinger tar Medievikar hånd om hele prosessen fra «a til å» fra utforming av kravspesifikasjon, søk etter kandidater til selektering og anbefaling. Vi kan også gjennomføre utvalgte deler av prosessen, etter bedrifts ønsker.

Vi tar utgangspunkt i ønsket profil på kandidaten og lager så en annonse som vi publiserer på egne nettsider og i utvalgte, relevante medier. Vi søker også i eget nettverk. Aktuelle kandidater dybdeintervjues av Medievikar for å kartlegge kandidatens kompetanse, personlighet og potensial. De best kvalifiserte kandidatene presenteres for bedriften, sammen med vår anbefaling.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

DNV GL-SERTIFISERT REKRUTTERINGSPERSONELL

Våre rekruttere er sertifisert i DNV GL (Det Norske Veritas). Du kan derfor være trygg på at vi følger faglige bransjestandarder og -normer. Vi har inngående kunnskap om medie- og kommunikasjonsbransjen, stort kontaktnett og lang praksis innen rekruttering. Dette gir oss høy treffsikkerhet når det gjelder å finne rett person til rett plass. Vi gir dermed våre kunder en profesjonell rekruttering tilpasset bedriftens behov.