SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP

Medievikar skal være en profesjonell arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av personell. Det skal vi oppnå gjennom blant annet å følge anbefalte og pålagte standarder og prosedyrer for rekruttering og personalbehandling. Vi har derfor gjennomført sertifiseringer av både personale og bedrift for å dokumentere vår seriøsitet.

Vi holder oss oppdatert på utviklingen innen fag og bransjer gjennom medlemskap i relevante foreninger og bransjefora.