SLIK FÅR DU JOBB – STEG FOR STEG

Søkeprosessen starter når du registrerer deg som jobbsøker i vår jobbsøkerdatabase eller søker direkte på en ledig stilling. Innkalling til intervju skjer fortløpende basert på dine kvalifikasjoner og oppdragsgivernes behov. Etter intervjuet foretar vi referansesjekk og går gjennom eventuelle arbeidsprøver og portfolio. Til sist får du anledning til å presentere deg i et intervju hos oppdragsgiver før en eventuell ansettelse.

Medievikar sine kandidater er vår viktigste ressurs, og vi er alltid på jakt etter dyktige kandidater. Du kan enkelt registrere deg som jobbsøker hos Medievikar.

KOMPETANSEBASERT REKRUTTERINGSMODELL

Medievikar er spesialister på å finne og formidle personell både til faste stillinger og til vikarutleie. Målet er å finne den rette matchen som gjør at personen kan trives og ha utviklingsmuligheter i sin nye jobb, og som kan bli en god ressurs i bedriften. For å lykkes tar vi utgangspunkt i bedriftens behov, organisasjonskultur og verdier og kombinerer dette med kandidatens kompetanse, personlighet og motivasjon.

REGISTRER DIN CV

Første steg i rekrutteringsprosessen er å registrere din CV i vår jobbsøkerportal. Her kan du laste opp din CV, portfolio, vitnemål og andre relevante vedlegg. Sørg for at din CV er oppdatert til enhver tid. Vi spør deg alltid om tillatelse før vi sender din CV til en bedrift. Det er kun Medievikars internt ansatte som har tilgang til CV-databasen.

FØLG MED PÅ LEDIGE STILLINGER

I Medievikar jobbsøkerportal finner du et utvalg av våre ledige stillinger, som du kan søke direkte på.  Vi jobber også med flere stillinger som vi ikke lyser ut. Mange av våre oppdrag er umiddelbare behov og bemannes på svært kort tid. I slike tilfeller tar vi direkte kontakt med aktuelle kandidater. Legg derfor gjerne inn din CV i jobbsøkerportalen selv om du ikke ser en stilling som passer deg akkurat nå.

SEND INN JOBBSØKNAD

Søk direkte på ledige stillinger som du finner i jobsøkerportalen. Vi plukker ut de kandidatene som best matcher kundens behov basert på kravspesifikasjonen. Begrunn derfor hvorfor du mener at du er egnet til stillingen og hvorfor du er motivert til å søke.

FØRSTEGANGSINTERVJU HOS MEDIEVIKAR

De aktuelle kandidatene inviteres til et førstegangsintervju med rekrutterer i Medievikar. Intervjuet tar ca en time. Med utgangspunkt i bedriftens behov gjennomgår vi din faglige og tekniske kompetanse, personlighet og motivasjon. Dersom det er relevant går vi gjennom din portfolio. Etter intervjuet telefonintervjuer vi dine jobbreferanser. Ta derfor med en liste med relevante referanser, helst tre stykker eller flere.

ANDREGANGSINTERVJU HOS BEDRIFTEN

De mest aktuelle kandidatene presenterer vi for oppdragsgiver. Bedriften velger så ut hvilke kandidater de ønsker å intervjue. I intervjuet får bedriften og kandidaten anledning til å presentere seg for hverandre og bli bedre kjent.

ANSETTELSE

Dersom du blir valgt avtales lønn og andre oppdragsbetingelser, og vi skriver kontrakt. Er det et vikariat eller et frilansoppdrag skrives avtalen mellom deg og Medievikar, og er det en direkte ansettelse skrives avtalen mellom deg og bedrift. For å sikre at alt fungerer bra følger vi opp både vikar/frilanser og bedrift underveis i oppdragsperioden.

Lykke til som jobbsøker!