KOMPETANSEBASERT REKRUTTERINGSMODELL

Vi følger faglige betryggende prosedyrer ved formidling av personell. Det gir en kvalitetssikret rekruttering. Sammen med kunden tar vi en grundig gjennomgang av kundenes behov og identifiserer hvilken kompetanse og personlige egenskaper som er viktige for stillingen. Du har fullt innsyn underveis i prosessen. Vi holder deg løpende orientert, og du bestemmer selv hvor delaktig du vil være. Våre rekruttere har selv lang erfaring fra mediebransjen og grafisk bransje, og vi kan raskt sette oss inn i hva som kjennetegner en god kandidat.

Hos oss kan du både leie og rekruttere personell.

BEHOVSANALYSE/KRAVPROFIL

Etter at Medievikar har fått inn et oppdrag utarbeider vi sammen med kunden en kravprofil basert på en jobbanalyse. Denne omfatter krav til formell, praktisk og teknisk kompetanse, samt ønskede personlige egenskaper. Kravprofilen styrer vårt arbeid gjennom hele rekrutteringsprosessen.

ANNONSERING OG SØK

Når kravprofilen er beskrevet, lager vi en jobbannonse som publiseres på vår hjemmeside, samt på relevante jobbsøkesider og i sosiale medier. Vi søker også i vår CV-database. Aktuelle kandidater blir oppfordret til å søke.

SELEKSJON

Vi går igjennom alle innkomne søknader. Med utgangspunkt i kundens behov velges det ut kandidater til 1. gangs intervju hos Medievikar.

INTERVJUER

Medievikar gjennomfører dybdeintervjuer med de utvalgte kandidatene. I intervjuet kartlegges kandidatens formelle kompetanse, utdanning og arbeidserfaring, personlige egenskaper og motivasjon. Alt dette knyttes opp mot kundens behov.

REFERANSESJEKK/TESTER

Etter gjennomført intervju telefonintervjuer vi kandidatens jobbreferanser. Hensikten er til dels å sjekke at kandidatene har vært oppriktige i sin beskrivelse av seg selv, og dels fange opp sider ved kandidaten, positive og negative, som ikke fremgår av søknad og CV. Hvis kunden ønsker det, kan også tester gjennomføres, for eksempel personlighetstester og arbeidstester.

PRESENTASJON AV UTVALGTE KANDIDATER

De best egnede kandidatene presenteres for kunden, sammen med vår anbefaling.

2. GANGS INTERVJU HOS KUNDEN

Kunden velger å ta inn en eller flere av de utvalgte kandidatene til intervju. Her får kandidat og bedrift anledning til å presentere seg og bli bedre kjent.

VALG AV KANDIDAT/KONTRAKTSKRIVING

Når kunden har valgt kandidat undertegnes kontrakter. Ved direkte ansettelse signeres kontrakter mellom bedrift og kandidat. Ved innleie av vikar eller frilanser signeres kontrakt mellom Medievikar og vikar/frilanser, og mellom Medievikar og innleiebedrift.

OPPFØLGING

For å sikre at alt fungerer bra foretas oppfølging både med kunden og med den rekrutterte etter ansettelsen. Ved innleie følges kunde og vikar eller frilanser opp i hele oppdragsperioden.